Aanvullende Voorwaarden Services
Onderhoud en APK

Reparatie, Onderhoud, APK en Banden

Het bezit en gebruik van een Voertuig, een technisch complex product, brengt zaken zoals Reparatie, Onderhoud, APK en Banden (ROB) met zich mee. Het tijdig en periodiek onderhouden voorkomt vaak onverwachte en onnodige extra kosten.

Met deze Service houden wij de ROB voor je Voertuig in de gaten en zorgen dat het tijdig en slim wordt geregeld. Daarnaast zetten wij ons in om financiële verrassingen te voorkomen en zien we met onze ervaring toe op de uitvoering zodat jij veilig en zorgeloos kunt rijden.

Hoe werkt het?

Bij aanvang van de Service maken we een zorgvuldige inschatting van de ROB-kosten voor de periode dat je het Voertuig verwacht te bezitten en/of te gebruiken.

Wij ontzorgen je, maken de afspraken met de garage, zien toe op correcte uitvoering en betalen de onderhoudsfactuur. Voor deze Service rekenen we een kleine beheervergoeding naast de ROB-kosten die we één op één aan je doorbelasten, zie de Prijslijst. De ROB-facturen en het ROB-saldo zijn altijd inzichtelijk via jouw RIJiK-account.

Je betaalt aan ons een vast ROB-reserveringsmaandbedrag. Jaarlijks maken we een eindafrekening op basis van de werkelijk gemaakte ROB-kosten. Deze systematiek is vergelijkbaar met de werkwijze van de energieleveranciers. Je betaalt hierdoor nooit teveel en wordt minder snel verrast door een onverwachte grote uitgave. Je bent flexibel en kan jouw maandbedrag elk gewenst moment aanpassen. Je blijft vrij in garagekeuze en kan elke gewenst moment stoppen met de Service.

Wat valt er onder ROB?

Eigenlijk alles wat nodig is om het Voertuig veilig en zorgeloos rijdend te houden.

Zaken die eronder vallen:

 • Onderhouds-/servicebeurten klein en groot
 • APK
 • Reparatie of vervanging van onderdelen
 • Banden en winterbanden
 • Haal en brengservice of vervangend vervoer
 • Storingen

Het herstel van schades valt buiten het begrip ROB.

ROB-begroting

Bij aanvang van de Service maken we een zorgvuldige inschatting van jouw ROB-kosten voor de periode dat je het voertuig verwacht te bezitten / gebruiken.

In de ROB-begroting houden we rekening met onderstaande factoren:

 • Voertuigeigenschappen
 • Leeftijd
 • Kilometerstand
 • Automaat
 • Brandstofsoort
 • Banden
 • De kilometers die je per jaar verwacht te rijden
 • Het aantal jaar dat je verwacht het Voertuig te bezitten en/of gebruiken
 • De onderhoudshistorie
 • De staat van het Voertuig
 • Afleverpakket van het leverende autobedrijf of dealer
 • Onderhoudsvoorschriften/-frequenties van de fabrikant
 • Wettelijke APK-plicht
 • Additionele Services: vervangend vervoer, haal & brengservice, winterbanden, enz.
 • Het type garage dat onderhoud uitvoert
 • Onvoorziene omstandigheden

We zullen jou en/of het autobedrijf vragen zo volledig mogelijk inzicht te geven in bovengenoemde factoren. In de regel geldt hoe vollediger de informatie en het inzicht, hoe kleiner de kans op onvoorziene omstandigheden (lees: ROB-kosten).

ROB-kosten maandprijs

Je betaalt ons een vast ROB-reserveringsbedrag per maand.

Via jouw RIJiK-account heb je actueel inzicht in het opgebouwde ROB-saldo. Van de gemaakte ROB-kosten tref je daar ook de ROB-facturen.

Periodiek toetsen we of het bedrag in lijn is met de werkelijke en nog te verwachten ROB-kosten.

Je hebt de keuze om de volgende één, meerdere of extra onderdelen mee te laten nemen in de maandprijs:

 • Onderhoud en APK (Basis)
  Het regulier onderhouden en voldoen aan veiligheid en verplichtingen.
 • Reparatie en Banden (Compleet)
  Slijtage, gebreken, storingen en vervanging.
 • Winterbanden
  Extra veiligheid
 • Haal & brengservice / vervangend vervoer
  Extra gemak

Elk moment kun je in overleg met ons onderdelen toevoegen of stop zetten.

Het ROB-reserveringsbedrag wordt automatisch door ons geïncasseerd conform de Servicevoorwaarden RIJiK.

Open calculatie systematiek, jaarlijkse verrekening werkelijke ROB-kosten

Jaarlijks maken we samen de balans op en vindt er een jaarafrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakte ROB-kosten. Ook toetsen we periodiek of de hoogte van je maandbedrag in lijn ligt met de werkelijke kosten.

Een positief ROB-saldo kan resulteren in een teruggave. Je kunt er ook voor kiezen het bedrag in de ROB-reservering te laten staan. Bij een Teruggaveverzoek betalen we het bedrag uit op de 1e van de maand.

Een negatief ROB-saldo kan resulteren in een vordering van ons aan jou. Het bedrag incasseren we automatisch op de 1e van de maand conform de Servicevoorwaarden RIJiK.

Garagekeuzevrijheid

Je geeft bij ons jouw voorkeursgarage op. We passen het principe toe, degene die betaalt, bepaalt.

We blijven kritisch en adviseren jou het beste. Het kan voorkomen dat voor bepaalde werkzaamheden of ROB-onderdelen een specialist op dat gebied nodig is.

Werkopdrachten aan het service-/garagebedrijf

Het is belangrijk dat wij de werkopdrachten verstrekken aan het garagebedrijf. Ons advies is om de communicatie zoveel mogelijk via ons, één centraal punt, te laten verlopen.

Mocht je toch rechtstreeks afspraken hebben gemaakt, geen probleem, informeer ons hierover zodat wij erop kunnen toezien en in staat zijn de factuur te controleren.

ROB-factuur en betalen

Het garagebedrijf dient de factuur gespecificeerd met kenteken op te maken aan RIJiK B.V (KvK 73398624) en naar ons te mailen.

Wij controleren de ROB-factuur en betalen deze na akkoord aan de garage binnen twee werkdagen.

De ROB-facturen zijn altijd inzichtelijk via je RIJiK-account en worden automatisch verrekend met de ROB-reservering.

Voor reparatie en onderhoud in het buitenland kan het soms nodig zijn dat je zelf de ROB-kosten voorschiet. Je levert ons de factuur aan zodat wij deze binnen twee werkdagen aan je terugbetalen.

ROB-kosten voor uitgesloten onderdelen

ROB-kosten betreffende onderdelen waarvoor geen rekening is gehouden in de maandreservering worden binnen 2 werkdagen automatisch geïncasseerd. De specificatie is terug te vinden in je RIJiK-account.

Wat verwachten we van jou?

Natuurlijk dat je als goed huisvader voor je Voertuig zorgt en onderstaande zaken in de gaten houdt:

 • Bandenspanning
 • Niveau olie en vloeistoffen
 • Waarschuwingslampjes
 • Meldingen boordcomputer
 • Service- / onderhoudsmeldingen
 • Onverklaarbare geluiden

Handel altijd volgens de voorschriften en instructieboekjes.

Bij meldingen, geluiden, pech of vragen neem je contact met ons op zodat we je kunnen helpen en ontzorgen.

Beëindiging Service

De Service is dagelijks opzegbaar.
Na je opzeggen maken we samen de balans op en vindt de eindafrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakt ROB-kosten.

Een positief ROB-saldo kan resulteren in een teruggave. Het bedrag betalen we op de 1e van de maand.

Een negatief ROB-saldo resulteert in een vordering van ons aan jou. Het bedrag incasseren we automatisch op de 1e van de maand conform de Servicevoorwaarden RIJiK.

APK – Algemene Periodieke Keuring

We bewaken de APK-vervaldatum van je Voertuig. Uiterlijk 45 dagen voor de APK-vervaldatum melden wij ons voor het inplannen van de APK-keuringsafspraak. De APK-keuringsafspraak proberen we ongeveer 30 dagen voor de vervaldatum in te plannen.

Vanuit efficiëntieoogpunt combineren we de APK zoveel mogelijk met het benodigde ROB.

Je bent persoonlijk wettelijk aansprakelijk voor de geldigheid van de APK van jouw eigen Voertuig(en). Bij een verlopen APK riskeer je bekeuringen en kan dit bij deelname aan het verkeer leiden tot verstrekkende gevolgen op jouw veiligheid of die van anderen en zelfs op de dekking van je verzekering.

De reguliere onderhoud-/servicebeurt

Wanneer je Voertuig volgens de richtlijnen van de fabrikant (servicemelding boordcomputer of serviceschema) of servicegarage onderhoud nodig heeft neem je contact met ons op. We beoordelen de melding en maken als dat nodig is een afspraak bij de garage op het door jou gewenst tijdstip. Indien gewenst kunnen we haal- en brengservice of vervangend vervoer voor je regelen.

Wij verzorgen de werkopdracht, de verdere communicatie en zien toe op de uitvoering door de garage.

Als het Voertuig in het buitenland is wanneer het volgens het onderhoudsschema een onderhoudsbeurt nodig heeft, dan kan met de onderhoudsbeurt gewacht worden tot het voertuig weer in Nederland is mits de overschrijding van het aangegeven kilometrage niet meer bedraagt dan 1.000 kilometer. Is dit wel het geval dan moet je ons bellen voor overleg.

Storing of reparatie van een defect

Wanneer je Voertuig een storing of defect heeft dat gerepareerd moet worden dan neem je contact met ons op. We beoordelen het defect, bekijken waar dit het beste gerepareerd kan worden en maken de afspraak bij de garage op het door jou gewenst tijdstip. Indien gewenst kunnen we haal- en brengservice of vervangend vervoer voor je regelen.

Wij verzorgen de werkopdracht, de verdere communicatie en de uitvoering door de garage.

Als je door het defect je reis niet kunt hervatten helpen we met Pechhulp, uitgebreide informatie vind je terug in de Aanvullende Voorwaarden Services Pechhulp.

Wanneer je Voertuig een defect heeft maar wel nog (veilig) kan rijden maken we samen de afweging of het verstandig en/of economisch is om dit in het buitenland te organiseren of om het te repareren bij terugkomst in Nederland.

(Winter) Banden

Het vervangen of omwisselen van de banden zullen we samen slim uitvoeren. Het kan zijn dat dit niet gelijk loopt met je onderhoud en APK frequentie. Je hebt keuzevrijheid waar je dit wilt laten doen.

In landen zoals, maar niet beperkt tot Duitsland, Finland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Zweden en Zwitserland is het verplicht om je voertuig aan te passen naar de wegomstandigheden door o.a. winterbanden (sneeuwvlok-symbool) met minimaal profiel van 4 mm. Wanneer je voertuig niet de juiste banden heeft riskeer je bekeuringen en kan dit bij deelname aan het verkeer leiden tot verstrekkende gevolgen op zelfs de dekking van je verzekering.

Gesloten calculatie systeem

Wil je helemaal geen verrassingen en een vast maandbedrag zonder eindverrekening op basis van de werkelijke ROB-kosten dan is dit ook mogelijk. Je bent dan minder flexibel en bent gebonden aan een vaste contractlooptijd. Voor elk Voertuig is dit maatwerk en worden de afspraken vastgelegd in een aparte ROB-overeenkomst.