Jouw Privacy

Privacybeleid van RIJiK

Wanneer je onze Services gebruikt, vertrouw je ons je gegevens toe, dit zien wij als een grote verantwoordelijkheid. We beschermen jouw gegevens en geven je er zelf de controle over conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacybeleid is bedoelt om je inzicht te geven welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe je deze zelf kan beheren en verwijderen.

We bouwen reeks Services waarmee we mensen dagelijks kunnen helpen bij het bezit en gebruik van Voertuigen.

Onze Services bestaan uit:

 • Leveren van Services bestaande uit onder andere (rij-)abonnementen, diensten en producten;
 • RIJiK-applicaties met toegang tot onze Services, jouw gegevens en de gegevens van je Voertuigen.
 • RIJiK Services geïntegreerd in applicatie of sites van derden;

Met alle gegevens die wij verzamelen zetten wij ons continu in om het “gedoe en geregel” als gevolg van het bezit en/of gebruik van je auto of ander voertuig (Voertuig) bij jou uit handen te nemen.

Met jouw RIJiK-account heb je toegang tot je gegevens en kun je jouw Privacy beheren.

We willen alles zo duidelijk mogelijk uitleggen, mocht je vragen neem alsjeblieft contact met ons op.

Gegevens die RIJiK verzameld

We verzamelen gegevens om betere Services te kunnen leveren aan al onze klanten of gebruikers, van basisinformatie tot meer complexe aspecten, zoals bijvoorbeeld wat zijn jouw toekomstig te verwachten autokosten of welke auto’s vind je misschien leuk. De gegevens die RIJiK verzamelt en de manier hoe RIJiK deze gebruikt zijn afhankelijk van hoe je onze Services gebruikt en jouw privacy opties beheert.

Als je niet bent ingelogd op jouw RIJiK-account, slaan we de gegevens die wij verzamelen op met unieke ID’s die gekoppeld zijn aan de browser of de app die of het apparaat dat je gebruikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld bij browsesessies onthouden welke Voertuigen je hebt geraadpleegd of bijvoorbeeld hoeveel kilometers je hebt aangegeven verwacht te gaan rijden.

Wanneer je inlogt verzamelen we ook gegevens die we opslaan in jouw RIJiK-account en behandelen deze als persoonlijk.

Bestanden of gegevens die je aan ons verstrekt

Bij het aanvragen van een Service verstrek je ons online en/of telefonisch je persoonlijke gegevens die minimaal nodig zijn om de Service te kunnen verlenen. Wij slaan jouw gegevens op en maken automatisch je RIJiK-account aan met je emailadres en automatisch gegenereerd wachtwoord. Je kan ervoor kiezen om extra gegevens toe te voegen aan je account en om jouw wachtwoord te personaliseren.

We verzamelen ook de content die je zelf via je RIJiK-account toevoegt betrekking hebbende op jezelf of jouw Voertuig(en).

Je apps, browsers en apparaten

We verzamelen informatie over de apps, browsers en apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze Services. De gegevens bestaan onder meer uit unieke ID’s, het browsertype en de instellingen ervan, het besturingssysteem, het mobiele netwerk en het versienummer van apps. We verzamelen ook informatie over de interactie van je applicaties en apparaten met onze Services, waaronder IP-adressen, crashrapporten, systeemactiviteiten, datum, tijd en verwijzende URL van jouw verzoek. Dit alles ten doel om onze Service maximaal aan te laten sluiten op jouw behoeften.

Je activiteit

We verzamelen je gegevens over het gebruik van onze Services, dit kan onder andere bestaan uit:

 • Voertuigen waar je naar zoekt;
 • Pagina’s of informatie waar je naar kijkt;
 • Het aantal kilometers dat je rijdt;
 • De autokosten die je maakt;

Je kan naar je RIJiK-account gaan voor informatie over het beheer van je activiteitengegevens die zijn opgeslagen in je account.

Je locatiegegevens

Indien jouw locatiegegevens nodig zijn wordt nadrukkelijk aangegeven in de Aanvullende voorwaarden betreffende de specifieke Service.

Technologieën om gegevens op te slaan

We kunnen verschillende technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen en op te slaan, waaronder cookies, pixeltags, gegevenscaches van website of apps, browserwebopslag, databases en serverlogfiles.

Cookies
Wanneer je onze sites bezoekt slaan we stukjes informatie op. Via Cookies kunnen we je (anoniem) herkennen en volgen tijdens je bezoek. We gebruiken deze enkel om je volgend bezoek en dat van anderen te verbeteren.

Hotjar
Op sommige pagina’s gebruiken wij Hotjar, hiermee kunnen opnames en snapshots van je bezoek maken, deze worden anoniem en onherleidbaar opgeslagen. We kunnen je hiermee ook korte vragen stellen.

Google analytics
Hiermee kunnen we zien hoe jij en andere bezoekers onze sites gebruikt en ervaart. We herkennen je als unieke gebruiker, ook wanneer je met een andere apparaat terugkeert, hiervoor plaatsen we een cookie in je browser en verpakken we bijvoorbeeld je Autokostenberekening tot een niet herleidbare identifier. Hiermee kunnen we ook zien welke versie van een bepaalde pagina je hebt bezocht. De gegevens zijn 3 jaar geldig.

We verzamelen gegevens om betere Services te kunnen leveren aan al onze klanten en gebruikers.

Gegevens om betere Services te ontwikkelen

We gebruiken de gegevens die we op al onze Services verzamelen om onze Services te leveren, te onderhouden, te verbeteren, nieuwe Services te ontwikkelen, onze Services te personaliseren, prestaties te meten en om met je te communiceren.

We gebruiken je gegevens om onze Services te kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een Autoverzekering of het uitbrengen van een Offerte voor een autolening.

We gebruiken je gegevens om ervoor te zorgen dat onze Services werken zoals de bedoeling is, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van problemen of storingen dit je met ons deelt. We gebruiken je gegevens ook om verbeteringen door te voeren in bijvoorbeeld het aanvraagproces of jouw persoonlijke RIJiK-omgeving.

We gebruiken de gegevens die we in onze bestaande Services verzamelen om ons te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe Services. Het inzicht wat we kregen op de manier waarop mensen hun auto onderhouden heeft geleid tot ons onderhoudsabonnement.

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze Services naadloos aan te laten sluiten op jouw situatie en behoeften. Voorbeeld is de inrichting van je RIJiK-omgeving, alle Services en informatie is volledig toegespitst op jouw persoonlijke situatie en de Voertuigen die je bezit of je interesse hebben. We kunnen de gegevens ook gebruiken om je persoonlijke aanbiedingen of zoekresultaten te geven.

We gebruiken gegevens voor metingen en analyses om inzicht te krijgen hoe onze Services worden gebruikt. Zo analyseren we gegevens over jouw bezoek op onze website en RIJiK-omgeving.

Via jouw emailadres of (mobiel) telefoonnummer kunnen we met je communiceren. De communicatie zal betrekking hebben op de Services die je gebruikt, over veranderingen of verbeteringen van onze Services of persoonlijke aanbiedingen gerelateerd aan jouw behoefte en/of Voertuigen. Je kan ons elk gewenst moment verzoeken om de communicatie en/of Services te beëindigen. Bij enkele Services zoals bijvoorbeeld Autoverzekering of Autolening kunnen wij ons niet onttrekken aan onze (wettelijke) zorgplicht.

We gebruiken gegevens om de betrouwbaarheid en veiligheid van onze Services te verbeteren. Dit omvat bijvoorbeeld het detecteren en voorkomen van en reageren op misbruik, fraude, beveiligingsrisico’s en technische problemen die schade kunnen voorkomen bij onze klanten, gebruikers en RIJiK.

Je keuzes tot de Gegevens die we verzamelen

Wanneer je bent ingelogd kun je jouw gegevens die zijn opgeslagen in je RIJiK-account bekijken, updaten of door ons laten verwijderen.

Externe verwerking van je gegevens

Bij verschillende Services worden jouw gegevens doorgestuurd naar vertrouwde instanties, instellingen of bedrijven (onze Partners), zoals bijvoorbeeld de Verzekeringsmaatschappij, de Financieringsmaatschappij, Pechhulpalarmcentrale of het Service-/garagebedrijf waarmee wij samenwerken.

Bij het gebruik van onze Services geef je onze toestemming om voor de uitvoering van de Service jouw gegevens te door te sturen met onze Partners op basis van onze instructies, in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Bureau Krediet Registratie (BKR)
Bij het aanvragen van sommige Services, zoals bijvoorbeeld Autolening/-financiering, financial lease, enz. , vindt ook een toetsing plaats bij het BKR te Tiel. Door een offerte voor dergelijke Services aan te vragen geef je expliciet toestemming voor deze check.

Juridische redenen
We delen jouw gegevens buiten RIJiK om als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of opbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
 • Technische-, beveiligingsproblemen of fraude te detecteren en/of te voorkomen.
 • De van toepassing zijnde Voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van schending daarvan.
 • De rechten, veiligheid en eigendom van RIJiK, onze klanten zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als RIJiK betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende relaties op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen in een ander Privacybeleid.

Niet persoonlijke gegevens

We kunnen niet persoonlijke gegevens openbaar delen met onze Klanten, Partners, Ontwikkelaars, of andere partijen om bijvoorbeeld in het openbaar trends te laten zien voor het algemene gebruik van onze Services.

Veiligheid in onze Services om je gegevens te beschermen

Alle Services zijn voorzien van sterke beveiligingsfuncties die jouw gegevens voortdurend beschermen. Het inzicht dat we verkrijgen bij het monitoren en onderhouden van Services helpt veiligheidsdreigingen te detecteren en te blokkeren. Als we iets ontdekken waarvan wij denken dat je op de hoogte moet zijn informeren we je daarover en begeleiden we je via stappen waarmee je beter beveiligd blijft.

Naleving en samenwerking met instanties

We evalueren dit Privacybeleid periodiek en zorgen dat we je gegevens verwerken op een manier die aan dit beleid voldoet.

Europese Vereisten

De gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie (EU) is van toepassing op je gegevens en bieden de in dit beleid beschreven opties dat je gebruik kunt maken van je recht op inzage om je gegevens te updaten, te wijzigen, de verwerking ervan te beperken of (delen daarvan) te verwijderen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je gegevens en te exporteren naar een andere Service.

Onze Servers en de verwerking van je gegevens bevinden zich binnen Europa.

Je gegevens staan opgeslagen en worden door ons verwerkt op servers binnen Europa. We verwerken de gegevens voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid op basis van de volgende rechtsgronden:

Jouw toestemming
We vragen je toestemming voor de verwerking van je gegevens voor de specifieke Services en daarbij behorende doeleinden en je hebt het recht je toestemming elk moment in te trekken. Je kunt dit regelen via je RIJiK-account.

Nastreven van gerechtvaardigde belangen
We verwerken je gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen en die van derde waarbij we passen beschermingsmaatregelen toepassen die jouw privacy beschermen. We kunnen je gegevens onder meer verwerken voor het volgende:

 • Het aanbieden, onderhouden en verbeteren van onze Services om deze te laten voldoen aan de behoefte van onze klanten en gebruikers.
 • De ontwikkeling van nieuwe Services en functies die nuttig zijn voor onze klanten en gebruikers.
 • Inzicht krijgen hoe onze Services gebruikt worden om de prestaties daarvan te waarborgen en verbeteren.
 • Verbeteren van de gebruikerservaring van de Services.
 • Marketing om klanten en gebruikers te informeren over onze Services
 • Het detecteren, voorkomen en aanpassen van misbruik, fraude, beveiligings- of technische problemen van onze services.
 • Bescherming van onze rechten, eigendom en veiligheid van RIJiK en onze klanten, zoals vereist of toegestaan volgens de wet, waaronder gegevens vrijgeven aan overheidsinstanties.
 • Onderzoek waarmee we voldoen aan de verplichtingen jegens onze partners inzake de levering van de Services.
 • Handhaven van juridische vorderingen waaronder het onderzoeken van mogelijke schending van toepasselijke voorwaarden.

Wanneer we een Service aanbieden
We verwerken je gegevens om een Service te bieden waarom je op grond van een contract hebt verzocht.

Wanneer we voldoen aan wettelijke verplichtingen
We verwerken je gegevens wanneer we een wettelijke verplichting hebben dit te doen, bijvoorbeeld wanneer wij reageren op een juridische procedure of afdwingbaar verzoek van een overheidsinstantie.

Vragen of klachten

Als je vragen of klachten hebt kun je contact opnemen met RIJiK via service@rijik.nl of 072 201 9000. Wanneer je zorgen hebt over je rechten of onze uitvoering kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoongegevens.

Wanneer is dit beleid van toepassing

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle Services die worden verstrekt door RIJiK B.V. (KvK: 73398624) en daaraan gelieerde ondernemingen.

Wanneer is dit beleid niet van toepassing

Dit Privacybeleid is niet van toepassing voor Services met een afzonderlijk Privacybeleid. Services die worden aangeboden door andere bedrijven of instellingen (Partner) waarvoor RIJiK bemiddelt. Het is belangrijk dat je het Privacybeleid van de betreffende Partner beoordeeld.

Wijzigingen

We kunnen dit beleid in de loop der tijd wijzigen. We beperken je rechten nooit zonder jouw nadrukkelijke toestemming. We vermelden de datum waarop de laatste wijzigingen zijn aangebracht en bieden je toegang tot gearchiveerde versies. Indien er aanzienlijke wijzigingen worden aangebracht ontvang je hiervan duidelijk een melding per email.